Skip to main content

Zielone środowisko zwiększa inteligencję dzieci

Dorastanie w bardziej zielonym, ekologicznym środowisku zwiększa inteligencję dzieci i obniża poziom trudnych zachowań - wykazało badanie przeprowadzone przez belgijskich naukowców. Analiza naukowców z Uniwersytetu w Hasselt ponad 600 dzieci w wieku 10-15 lat wykazała, że 3% wzrost zieleni w ich sąsiedztwie podniósł ich IQ średnio o 2,6 punktu. Warto zauważyć, że wzorzec stwierdzono u dzieci ze wszystkich warstw społeczno-ekonomicznych.

Istnieją znaczące dowody na to, że tereny zielone poprawiają różne aspekty rozwoju poznawczego dzieci, ale jest to pierwsze badanie dotyczące IQ. Tak naprawdę nie wiadomo dlaczego tak się dzieje, ale może to mieć związek z niższym poziomem stresu, większą ilością zabawy i kontaktami społecznymi lub spokojniejszym otoczeniem. „Jest coraz więcej dowodów na to, że zielone otoczenie jest związane z naszymi funkcjami poznawczymi, takimi jak umiejętności pamięciowe i uwaga” ‒ powiedział Tim Nawrot, profesor epidemiologii środowiskowej na Uniwersytecie Hasselt w Belgii, gdzie przeprowadzono badanie. W badaniu, opublikowanym w czasopiśmie Plos Medicine, wykorzystano zdjęcia satelitarne do pomiaru poziomu zieleni w sąsiedztwie gdzie mieszkały dzieci.

Średni wynik IQ wynosił 105, ale naukowcy stwierdzili, że 4% dzieci na obszarach o niskim poziomie zieleni uzyskało poniżej 80 punktów, podczas gdy żadne dziecko nie uzyskało poniżej 80 punktów na obszarach, w otoczeniu parków i drzew. Trudności behawioralne, takie jak słaba uwaga i agresywność, mierzono również u dzieci za pomocą standardowej skali ocen, a średni wynik wyniósł 46. W tym przypadku wzrost terenów zielonych o 3% skutkował dwupunktową redukcją problemów behawioralnych. Badacze wzięli pod uwagę zamożność i poziom wykształcenia rodziców dzieci, w dużej mierze wykluczając pogląd, że rodziny, które są lepiej przygotowane do wspierania dzieci, mają po prostu większy dostęp do terenów zielonych.

Wiadomo, że wyższy poziom zanieczyszczenia powietrza upośledza inteligencję i rozwój w dzieciństwie, ale ten czynnik również został wykluczony jako wyjaśnienie. Zamiast tego naukowcy zasugerowali niższy poziom hałasu i niższy poziom stresu - jak stwierdzono w innych badaniach nad korzyściami dla terenów zielonych - oraz większe możliwości aktywności fizycznej i społecznej mogą wyjaśniać wyższe wyniki IQ. „Zawsze obawiam się terminu inteligencja, ponieważ ma on problematyczną historię i niefortunne skojarzenia” ‒ powiedział dr Mathew White, psycholog środowiskowy z Uniwersytetu Exeter w Wielkiej Brytanii, który nie był częścią zespołu badawczego. „Ale jeśli już, to badanie może pomóc nam odejść od postrzegania inteligencji jako wrodzonej, i to, że może na nią wpływać środowisko”.

White powiedział, że rozsądne jest zasugerowanie większej ilości ćwiczeń i mniejszego stresu jako przyczyny wyższych wyników IQ. „Ale nie jestem pewien, dlaczego te rzeczy miałyby poprawić ogólną inteligencję” - powiedział. „Domyślam się, że miary inteligencji naprawdę podnoszą zdolność dziecka do koncentracji i trzymania się jakiegoś zadania, co zostało wcześniej wykazane w badaniach terenów zielonych”.

Dlatego wypoczynek w zielonym otoczeniu daje możliwość spokoju i relaksu a także korzystnie wpływa na rozwój dzieci warto z tego korzystać jak najwięcej.

https://www.ekologia.pl/ciekawostki/belgijscy-naukowcy-dzieci-wychowane-w-zielonym-otoczeniu-maja-wyzsze-iq,26939.html